1. Πως μεταφέρω το πρόγραμμα σε άλλο υπολογιστή;

α) Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα τμήματα της εφαρμογής (Διαχείριση πελατών, Υλικά, Κατασκευές, Ρυθμίσεις)


β) Αντιγράψτε τον φάκελο C:\Opensky2 σε ένα εξωτερικό μέσο αποθήκευσης όπως USB-Flash ή εξωτερικό σκληρό δίσκο


γ) Μεταφέρετε το αποθηκευτικό μέσο στον νέο υπολογιστή


δ) Αντιγράψτε τον φάκελο που πήρατε προηγουμένως Opensky2 στον σκληρό δίσκο C:\ του νέου υπολογιστή


ε) Κατεβάστε και εγκαταστήστε το αρχείο FullRuntimeSetup


στ) Δημιουργήστε συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας από την θέση C:\Opensky2\bin\custom\mycustom.exe με το όνομα OpenSky2


ζ) Εκτελέστε την εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο με το κλειδί. Ζητήστε τον unlock number για να ενεργοποιήσετε.