3. Πότε χρειάζεται να σχεδιάσω νέα κατασκευή και πότε να τροποποιώ ήδη υφιστάμενη;

Αν και έχετε την δυνατότητα να εισάγετε απεριόριστο αριθμό κατασκευών, θα ήταν χρησιμότερο να τροποποιείτε κάποια βασική ώστε να μην αυξάνονται τα εικονίδια προς επιλογή.

Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εισάγετε την παρακάτω κατασκευή:

Μπορείτε να την σχεδιάσετε από τις κατασκευές και να δημιουργήσετε ένα νέο τύπου μονόφυλλο με σταθερά.

Αυτό που προτείνεται όμως είναι να εισάγετε στην εργασία σας το σχέδιο που ήδη υπάρχει, μονόφυλλο με σταθερό δεξιά

Στην καρτέλα εισαγωγής, κάντε κλικ στο σταθερό και στην νέα φόρμα πατήστε το πλήκτρο [Διαίρεση οριζόντια] : Θα διαιρεθεί το σταθερό σε 2 τμήματα και στο καθένα θα έχετε την δυνατότητα να εισάγετε χωριστά τις διαστάσεις. Στο νέο τμήμα μπορείτε να επαναλάβετε την διαίρεση ή να προσθέσετε κάποιο είδους ανοίγματος φύλλων με τα πλήκτρα στο πάνω μέρος της οθόνης.

Αυτή η κατασκευή θα υπάρχει μόνο στην συγκεκριμένη εργασία, δεν θα γεμίσει με σχέδια τις γενικές κατηγορίες. Μόνο αν μια κατασκευή την χρησιμοποιείτε συχνά, σχεδιάστε την στις κατασκευές.