Εικόνες

Χρήσιμα εικονίδια για προσφορά

Δεν υπάρχει τέτοια κατασκευή στα τεχνικά βιβλία και ουσιαστικά αποτελείται από 2 κουφώματα: Συρόμενο και σταθερό από πάνω. Αλλά για λόγους εμφάνισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί.