Ενσωμάτωση σε προσφορά αντικειμένου

Πως μπορώ να εισάγω σε μια προσφορά κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες, αίθρια ή οτιδήποτε άλλο;

Στην αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο [&] ‘Ειδικά’

Συμπληρώστε όσα πεδία επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο [Εικόνα]

Αναζητήστε στον υπολογιστή σας την εικόνα του αντικειμένου. Αυτομάτως η εικόνα θα προσαρμοστεί στις διαστάσεις της προσφοράς.