Μάρτιος 2018 αρχείο

Μεταφορά της εφαρμογής OpenSky σε άλλο υπολογιστή

α) Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα τμήματα της εφαρμογής (Διαχείριση πελατών, Υλικά, Κατασκευές, Ρυθμίσεις) β) Αντιγράψτε τον φάκελο C:\Opensky2 σε ένα εξωτερικό μέσο αποθήκευσης όπως USB-Flash ή εξωτερικό σκληρό δίσκο γ) Μεταφέρετε το αποθηκευτικό μέσο στον νέο υπολογιστή δ) Αντιγράψτε τον φάκελο που πήρατε προηγουμένως Opensky2 στον σκληρό δίσκο C:\ του νέου υπολογιστή ε) …

Συνέχεια ανάγνωσης