Μεταφορά της εφαρμογής OpenSky σε άλλο υπολογιστή


α) Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα τμήματα της εφαρμογής (Διαχείριση πελατών, Υλικά, Κατασκευές, Ρυθμίσεις)

β) Αντιγράψτε τον φάκελο C:\Opensky2 σε ένα εξωτερικό μέσο αποθήκευσης όπως USB-Flash ή εξωτερικό σκληρό δίσκο

γ) Μεταφέρετε το αποθηκευτικό μέσο στον νέο υπολογιστή

δ) Αντιγράψτε τον φάκελο που πήρατε προηγουμένως Opensky2 στον σκληρό δίσκο C:\ του νέου υπολογιστή

ε) Κατεβάστε και εγκαταστήστε το αρχείο FullRuntimeSetup

ε) Δημιουργήστε συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας από την θέση C:\Opensky2\bin\custom\mycustom.exe με το όνομα OpenSky2

στ) Εκτελέστε την εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο με το κλειδί. Ζητήστε τον unlock number για να ενεργοποιήσετε.