Σύνδεσμοι

Χρήσιμα προγράμματα.

 

PDF Creator

Για την εξαγωγή εντύπων σε μορφή PDF (προσφορά, λίστα παραγγελίας κ.λ.π.)

 

7-ZIP

Το δωρεάν εργαλείο διαχείρισης συμπιεσμένων αρχείων